Nghiên cứu hướng đi mới góp phần phòng chống Covid-19

 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, các nhà khoa học trên khắp thế giới cũng như Việt Nam đang dồn hết tâm sức để nghiên cứu ra các sản phẩm y tế, ứng dụng khoa học nhằm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch này.