Thương hiệu cho Doanh nghiệp Việt!

Doanh nghiệp

Tiến sỹ Đỗ Văn Phú , Ngành toán Thương hiệu ,Người định lượng quốc tế đầu tiên cho doanh nghiệp Việt .
Ts Nguyễn Khánh Trung , ngành nhượng quyền thương mại quốc tế. Định lượng hóa các giá trị thương hiệu .

Thương hiệu cho Doanh nghiệp Việt!
Tạo giá trị thương hiệu và niềm tin thương hiệu với doanh nghiệp bạn và Định vị cho người tiêu dùng biết rõ và luôn nhớ tới bạn. Xây dựng thương hiệu và tạo giá trị thương hiệu qua những quy trình chuẩn ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH HÌNH, ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ rõ ràng và sự chuẩn hóa mọi giá trị cốt lõi theo thời gian tạo ra giá trị thương hiệu thật sự và Niềm tin thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Giá trị thương hiệu bằng giá trị hữu hình và giá trị vô hình. Hãy làm thật tốt và thật tốt giá trị vô hình qua: bản sắc thương hiệu, các giá trị cốt lõi, giá trị cảm nhận khách hàng, giá trị lịch sử, doanh nghiệp bạn thật sự thành công. Muốn làm rõ hãy cần bác sỹ thương hiệu thật sự, chuẩn hóa mọi giá trị cho doanh nghiệp bạn.
Để hiểu rõ về thương hiệu Doanh nghiệp của mình và đối thủ, KinhtePlus liên kết cũng chương trình Brand Doctor – với công thức tính toán cụ thể của toán thương hiệu mà tác giả là Tiến sỹ Đỗ Văn Phú, Tiến sỹ Nguyễn Khánh Trung và chúng tôi có các buổi tọa đàm, các khóa học để làm rõ khúc mắc mà các doanh nghiệp hiện nay đang mắc phải!
Liên hệ với chúng tôi: KinhtePlus qua mail: kinhteplus.vn@gmail.com
ĐT: 0904266836 (Mrs. Văn Thu Huyền); 0903236096 (Mr. Ngô Hồng Hà)

Ý kiến bạn đọc

  


0 Comments