Đại nhà báo Phan Thiên bật mí cách xử lý “tôn chỉ, mục đích”

Trong khi báo giới đang xôn xao về việc siết chặt "tôn chỉ, mục đích" thì bất ngờ chiều qua (21/7) đại nhà báo Phan Thiên bật mí cách xử lý "tôn chỉ, mục đích" khi đi tác nghiệp.

Tút này của anh sau 22 giờ xuất hiện tuy chỉ 128 người like, thả tim và 28 bình luận, tuy nhiên những người like và thả tim đều là những nhà báo lớn, có thể điểm qua: Đại nhà báo Đỗ Minh Tuấn, đại nhà báo Trần Quốc Tuấn, đại nhà báo Sơn Báo, đại nhà báo Lương Quốc Doanh, đại nhà báo Đoàn Chính Thuần, đại nhà báo Nguyễn Bắc…

Trái với vẻ bề ngoài hiền như một củ khoai khô, đại nhà báo Phan Thiên nổi tiếng dữ dằn với những thiên phóng sự điều tra bế đi khác nhiều quan chức tham nhũng ở trung ương và các địa phương

Ngay sau khi Bộ 4T tuyên bố sẽ xuyết chặt "tôn chỉ, mục đích" của báo chí, cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ rà soát cấp phép, tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, nhất là khối tạp chí vì khối này thời gian qua các tạp chí thuộc các hội có những sai phạm, nhiều biểu hiện “báo hoá”, biến tướng hoạt động sai tôn chỉ mục đích.

Hiện nay, Bộ TT&TT đã rà soát nhận được hồ sơ xin cấp phép lại của các cơ quan báo chí thuộc tổ chức hội. Do đó sẽ quan tâm tới các tạp chí thuộc các hội xã hội nghề nghiệp.

Trong 90 hội, có 60 hội xã hội nghề nghiệp thì đến nay đã nhận được 72 hồ sơ và sẽ tập trung xử lý lại khâu cấp phép để quy định rõ tôn chỉ, mục đích của khu vực này tránh việc lệch lạc.

Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ xử phạt vi phạm tôn chỉ mục đích với các hành vi ký giấy giới thiệu cho phóng viên đi tìm hiểu vấn đề không nằm trong tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ các bộ, ngành địa phương bằng công văn khuyến cáo cân nhắc việc cung cấp/không cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích (có thể tra cứu tôn chỉ mục đích của tất cả các cơ quan báo chí trên Cổng thông tin của Bộ TT&TT).

Đồng thời, Bộ TT&TT sẽ lập đoàn kiểm tra đột xuất một số tạp chí có dấu hiệu “báo hóa”, hoạt động sai tôn chỉ mục đích, có biểu hiện nhũng nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, lợi dụng tự do báo chí để hoạt động trái pháp luật.

Theo Bộ TT&TT, nạn “đánh đấm, sách nhiễu, đánh hội đồng, xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự” với nạn nhân là cá nhân (thường là lãnh đạo), doanh nghiệp, địa phương, Bộ ngành vẫn là vấn đề nhức nhối;

Nạn sao chép, vi phạm bản quyền nội dung, hình ảnh;  “Làm báo” qua trang tin điện tử, mạng xã hội trong nước và mạng xã hội xuyên biên giới; “Báo hoá” tạp chí, hoạt động sai tôn chỉ mục đích;  “Câu view, khoán view” trên báo điện tử vẫn diễn ra phức tạp, cần được ngăn chặn.

Quyết liệt xử lý, chấn chỉnh tình trạng 'báo hóa' tạp chí

Cùng với đó, trong thời gian tới, Bộ sẽ tăng quyền lực quản lý Nhà nước về báo chí cho các địa phương. Theo đó, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ dự thảo sửa Nghị định 159 về xử phạt trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, mở rộng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với báo chí Trung ương cho các địa phương.

 

Trước tình hình nguy cấp của dòng báo chí đếm tầng, đo sai phạm... Đại nhà báo Phan Thiên đã dũng cảm biên tút FB như sau: "Giờ anh em báo chí đi làm, thường hỏi về tôn chỉ mục đích. Vậy nên, nếu a e có thẻ Nhà báo rồi thì nên cầm theo cuốn luật báo chí để chỉ cho họ biết điều 25 trong luật nhà báo có quyền gì! Không thể ngồi trên luật được?".

Ngay sau khi tút của đại nhà báo Phan Thiên được đăng tải, báo giới mới té ngửa ra là bấy lâu nay chả bố nào đọc Luật Báo chí cả!!!

Vậy Điều 25 Luật Báo chí viết gì?

Điều 25 nằm trong Mục 4 Nhà báo, quy định về "quyền và nghĩa vụ của nhà báo". Nguyên văn như sau: 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

1. Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo.

2. Nhà báo có các quyền sau đây:

a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp;

b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;

c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

d) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật;

đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí;

e) Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc thể hiện tác phẩm báo chí trái với quy định của pháp luật.

3. Nhà báo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân;

b) Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

c) Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật;

d) Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật;

e) Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Tuy nhiên theo nhiều luật sư hiển hách thì nếu đem Điều 25 ra đối phó với "tôn chỉ, mục đích" thì không nặng đô bằng Điều 4 Luật Báo chí. Quả thật, với Điều 4 thì việc vin vào "tôn chỉ, mục đích" để không làm việc với phóng viên, nhà báo trở nên vô nghĩa. Nguyên văn Điều 4 như sau: 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí

1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân.

2. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân;

b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

c) Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân;

d) Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

đ) Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam;

e) Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Như vậy, căn cứ Điều 4 Luật Báo chí, có thể thấy "tôn chỉ, mục đích" của mỗi tờ báo, tờ tạp chí giống như "cái lăng kính" khi "Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới" (điểm b). Điều này cho phép tạo nên sự sinh động của làng báo.

Còn các nhiệm vụ khác ở các điểm a,c,d,đ,e báo chí có quyền và nghĩa vụ giống nhau. Như vậy anh em cứ làm bình thường, nhưng đừng có làm sai là được. Căn bản là nhớ lời Đại nhà báo Phan Thiên, nhớ mang theo một cuốn Luật Báo chí khi đi tác nghiệp.

Nguồn:http://congdongdansinh.vn/bai-viet/dai-nha-bao-phan-thien-bat-mi-cach-xu-ly-ton-chi-muc-dich-31559.htm

 

 

Ý kiến bạn đọc

  


0 Comments